Klek

Klek jest po?o?ony w pi?knej zatoczce przy drodze mi?dzy Splitem i Dubrownikiem. Otoczony przez wiekowe drzewa oliwne, oleandrów i innych ?ródziemnomorskich ro?lin, Klek jest idealnym miejscem dla – rodziny, pary ma??e?skie. Lokalna du?a ?wirowa pla?a rozci?ga si? na ca?ej d?ugo?ci, i oferuje turystom mo?liwo?? wypo?yczy? skutery wodne, rowery wodne, parasole, le?aki, rowery lub statki wycieczkowe.
Poza tym, tury?ci maj? dost?p do czterech kortów tenisowych, mini golf, tenis sto?owy, kr?gle, a tak?e place zabaw.